Location:
Talejas st., Riga
Status:
Built
Size:
50 500 m²
Year:
2011-2014
Author:
Jānis Norde, Ansis Auziņš, Didzis Valciņš, Atis Auziņš, Jēkabs Vaicis, Marita Brūniņa

VID