Location:
Brivibas st., Riga
Status:
Built
Size:
50 000 m²
Year:
2000 - 2006
Author:
Jānis Norde, Renārs Putniņš, Aija Lismane, Gunita Jerāne, Didzis Valciņš + "J.Pogas birojs"

Hotel Latvija