Vieta:
Ventspils, Latvija
Stadija:
Projekts
Gads:
2015-2021
Autors:
Visvaldis Sarma, Toms Kampars, Evija Dansone

Gāliņciema bibliotēka

Vietējas nozīmes bibliotēka un apkaimes sabiedriskais centrs. 2015.gada metu konkursa uzvarētājs.

Ēkas apjoms un novietne pakārtota teritorijā esošo dižkoku grupai – tā piesaista un vienlaikus deformē strikto ēkas kvadrāta formu, norādot uz māksliniecisko ideju par dabas ietekmi uz ēkas apjomu un plāna konfigurāciju.