Vieta:
Roja, Latvija
Stadija:
Realizēts
Izmērs:
200m²
Gads:
2005
Autors:
Visvaldis Sarma

Krasti