Vieta:
Brīvības iela, Rīga
Stadija:
Piedāvājums
Izmērs:
42 400 m²
Gads:
2018
Autors:
Visvaldis Sarma, Inga Zūdiņa, Krišjānis Gulbis, Evija Dansone

VEF kvartāls

Bijušās ražošanas teritorijas gar dzelzceļa loku, ko plānots revitalizēt, lai to izmantošana atbilstu to potenciālam. Teritorijas aizsargājamā vērtība ir vēsturiskā apbūves plānojuma struktūra ar 19.-20.gs. ķieģeļu arhitektūras industriālo ēku ansambli un iekšpagalmu organizācija ar parku kvartāla centrālajā daļā.