Vieta:
Ventspils, Latvija
Stadija:
Realizēts
Gads:
2015-2023
Autors:
Visvaldis Sarma, Toms Kampars, Evija Dansone, Krišjānis Gulbis

Gāliņciema bibliotēka

Vietējas nozīmes bibliotēka un apkaimes sabiedriskais centrs. 2015. gada metu konkursa uzvarētājs.

Ēkas apjoms un novietne pakārtota teritorijā esošo dižkoku grupai – tā piesaista un vienlaikus deformē strikto ēkas kvadrāta formu, norādot uz māksliniecisko ideju par dabas ietekmi uz ēkas apjomu un plāna konfigurāciju.