Vieta:
Krasta iela, Rīga
Stadija:
Konkurss
Izmērs:
110 500 m²
Gads:
2020
Autors:
Visvaldis Sarma, Inga Zūdiņa, Reinis Pakulis + Aleksandrs Nedzveds

Krasta City

Veidojot apbūvi par būtisko tika uzskatīta Pilsētas centra – Daugavas vizuāli telpiskā mijiedarbība, iespēju robežās cenšoties izvairīties no šīs saiknes pārtraukšanas ar masīvām, viendabīgām ēkām vai ēku grupām.

Vērtības  –  Daugavas līnija, vēsturiskais dalījums brīvās salu grupās (ne striktos, pilsētas centram raksturīgos, apbūves kvartālos), caurskatāmība no pilsētas puses un atpakaļ uz pilsētu, kā arī pieņēmums, ka šī vieta pieļauj atkāpes no matemātiski lineārās  apbūves (gan horizontālā, gan vertikālā izpratnē), kāda raksturīga Rīgas centra rajoniem.