Vieta:
Valdemāra iela, Rīga
Stadija:
Realizēts
Izmērs:
16 000 m²
Gads:
2005-2009
Autors:
Visvaldis Sarma, Inga Zūdiņa

Nordea

Apkārtējā vide ietekmē ēkas tēlu, formu valodu un krāsu izvēli. Koku stāvi atspoguļojas fasāžu dalījuma ritmā. Akcentēti lineāri krāsu laukumi, ietekmējoties no dabas krāsām dažādos gadalaikos, mijiedarbojoties ar apkārtējo vidi laika ritējumā. 

Iekštelpā saglabāta telpas un to veidojošo elementu savstarpējo attiecību skaidrība, mākslīgi neizskaistinot atsevišķas būves sastāvdaļas un neslēpjot funkcijai nepieciešamos elementus. Kontrasts starp vienkāršo čaulu un perfektajiem iekštelpas elementiem.